Algemeen
Maandelijks houdt Stichting CultuMaat onder leiding van een van haar bestuursleden bijeenkomsten met leerkrachten, intern begeleiders en/of directies van basisscholen en met docenten en/of decanen in het voortgezet onderwijs. Doel van deze maandelijkse bijeenkomsten is het brainstormen over vernieuwende projecten in het onderwijs. Niet omwille van het project maar vooral om kinderen en jongeren zich nog beter te laten ontwikkelen.

Naar aanleiding van deze brainstormsessies worden de ideeën die betrekking hebben op de onderwerpen waar Stichting CultuMaat zich op richt gefilterd: cultuur, actieve en creatieve participatie van kinderen en jongeren bij media, maatschappelijk relevante onderwerpen voor kinderen en jongeren en het bevorderen van lezen.

Deze ideeën worden ingebracht in de bestuursvergadering van de stichting. Het bestuur kiest bij algemene stemmen voor de meest geschikte projecten volgens een aantal door hen opgestelde criteria. Nadat bij algemene stemmen voor een (of een aantal) project(en) is gekozen, wordt door het bestuur besloten op welke wijze voor de financiering van het project kan worden gezorgd.

In behandeling: Metropole op School groep 3/4 en Rafaël
Inmiddels heeft Stichting CultuMaat aanvragen in behandeling voor de muzikale leerlijn Metropole op School voor groep 3 en 4 en voor educatief materiaal bij de film Rafaël. De trailer van de film Rafaël kunt u hier vinden.

Beeld - Rafael  Logo MoS

Meedenken?
Wilt u meedenken over nieuwe projecten en bent u leerkracht, intern begeleider of directeur van een basisschool of bent u docent aan het voortgezet onderwijs? Meld u dan aan via info@cultumaat.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.