Nieuws: Lesmateriaal bij de film STORM (2017)

Beeld - logo Storm Begin 2017 gaat de historische jeugd-thriller STORM in première. Stichting CultuMaat werkt speciaal voor deze film samen met Phanta Vision, Young Crowds en de organisatie van REFO500 aan de ontwikkeling van lesmateriaal voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6, 7 en 8) en leerlingen in de onderbouw in het voortgezet onderwijs.

Voor de ontwikkeling van het lesmateriaal bij de film STORM worden op dit moment subsidies aangevraagd bij een groot aantal fondsen. Inmiddels heeft het Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds toegezegd het project financieel te ondersteunen.

De film STORM vertelt het verhaal van de 12-jarige Storm (Davey Gomez), zoon van drukker Klaas Voeten (Yorick van Wageningen). Wat Storm niet weet, is dat Klaas in het geheim ook verboden teksten drukt. Storm’s moeder (Angela Schijf) is het hier absoluut niet mee eens. Maar wanneer Klaas in het grootste geheim een opdracht krijgt om een belangrijke, verboden brief te drukken die de corruptie in de stad eindelijk zou kunnen stoppen, neemt hij die toch aan. Het veilige leventje van Storm komt volledig op de kop te staan als Klaas en Storm worden betrapt. Zijn vader wordt gearresteerd maar Storm vlucht net op tijd weg, met het origineel van de verboden brief…

Algemeen
Maandelijks houdt Stichting CultuMaat onder leiding van een van haar bestuursleden bijeenkomsten met leerkrachten, intern begeleiders en/of directies van basisscholen en met docenten en/of decanen in het voortgezet onderwijs. Doel van deze maandelijkse bijeenkomsten is het brainstormen over vernieuwende projecten in het onderwijs. Niet omwille van het project maar vooral om kinderen en jongeren zich nog beter te laten ontwikkelen.

Naar aanleiding van deze brainstormsessies worden de ideeën die betrekking hebben op de onderwerpen waar Stichting CultuMaat zich op richt gefilterd: cultuur, actieve en creatieve participatie van kinderen en jongeren bij media, maatschappelijk relevante onderwerpen voor kinderen en jongeren en het bevorderen van lezen.
Deze ideeën worden ingebracht in de bestuursvergadering van de stichting. Het bestuur kiest bij algemene stemmen voor de meest geschikte projecten volgens een aantal door hen opgestelde criteria. Nadat bij algemene stemmen voor een (of een aantal) project(en) is gekozen, wordt door het bestuur besloten op welke wijze voor de financiering van het project kan worden gezorgd.

In behandeling: Metropole op School groep 3/4 en Rafaël
Inmiddels heeft Stichting CultuMaat aanvragen in behandeling voor de muzikale leerlijn Metropole op School voor groep 3 en 4 en voor educatief materiaal bij de film Rafaël. De trailer van de film Rafaël kunt u hier vinden.

Beeld - Rafael  Logo MoS

Meedenken?
Wilt u meedenken over nieuwe projecten en bent u leerkracht, intern begeleider of directeur van een basisschool of bent u docent aan het voortgezet onderwijs? Meld u dan aan via info@cultumaat.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.